ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων TEI

Main Menu

Υποέργο 02

Tίτλος:  «Ψηφιακός χάρτης επαγγελμάτων ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασίλειος Κώστογλου

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 03

Τίτλος: «Οικογενειακή Επιχείρηση στην Νέα Οικονομία: Πως να επιβιώσει και να αναπτυχθεί» 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κέρστιν Σιάκα

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 04

Τίτλος:«Παρεμβάσεις Τουριστικού Τύπου για την Προστασία και Αειφορία του Δέλτα Αξιού» 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φώτιος Κιλιπίρης

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 05

Τίτλος: «Δημιουργία εννοιολογικού θησαυρού για την υποστήριξη διαφημιστών με χρήση ψυχαγωγικού λογισμικού»

Επιστημονικός Υπεύθυνος :  Εμμανουήλ Ναβροζίδης

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 06

Τίτλος: «Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την καταπολέμηση της Φαιάς Σήψης στα Πυρηνόκαρπα»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θωμάς Θωμίδης

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 07

Τίτλος: «Τεχνητή πρόκληση της ωοτοκίας και προαγωγή της σπερμίασης στο χελόνι (Chelon labrosus, κεφαλοειδές). Εφαρμογές για τον έλεγχο της αναπαραγωγής σε συνθήκες εκτροφής»

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Λάμπρος Κοκοκύρης

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 08

Τίτλος: «Έλεγχος των επιπέδων μυκοτοξινών και ραδιενέργειας σε προϊόντα σιτηρών του ελλαδικού χώρου»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαρία Παπαγεωργίου

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 09

Τίτλος: «Η επίδραση του σταδίου ωριμότητας και των μετασυλλεκτικών χειρισμών συντήρησης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και το φυτοχημικό προφίλ καρπών ροδακινιάς (PrunuspersicaL.) μέσω φυσικοχημικών, βιοχημικών και  γονιδιωματικών αναλύσεων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναστασία Γιαννακούλα

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 11

Τίτλος: «Καινοτόμες εφαρμογές στην τεχνολογία παρασκευής προϊόντων κεφίρ»

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Ραφαηλίδης Στυλιανός

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 12

Τίτλος: «Συνδυασμένες τεχνικές για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων από βιομηχανίες τροφίμων με βιοαντιδραστήρες μεμβρανών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:Σαμαράς Πέτρος

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 13

Τίτλος: «Ενίσχυση της απόδοσης των βιοκοινωνιών ενεργού ιλύος για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων με δύσκολα αποδομήσιμες οργανικές ουσίες»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Δημητρέλη Γεωργία

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 14

Τίτλος: «Μελέτη της επίδρασης του βιοντίζελ στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου, τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου κινητήρων ντίζελ»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μήλτσιος Γεώργιος

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 15

Τίτλος: «Αξιολόγηση αντοχής σε συνθήκες καταπόνησης (ξηρασία, αλατότητα) παλαιού και ιδιαίτερα σπάνιου γενετικού υλικού κριθαριού με σκοπό την αξιοποίηση προβληματικών γεωργικών περιοχών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δήμας Κίτσιος

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 16

Τίτλος: «Παραγωγικά χαρακτηριστικά και ποιότητα προϊόντων του Ελληνικού βουβάλου (Bubalusbubalis) σε παραδοσιακές συνθήκες εκτροφής»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:Βασίλειος Μπαμπίδης

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 17

Τίτλος: «Επιχειρηματικές στρατηγικές, δομή και αποδοτικότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ουρανία Νόττα

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 18

 

Τίτλος: «Σύνθεση  και ταυτοποίηση νέων συμπλόκων ενώσεων μεταβατικών μετάλλων με αντιμικροβιακές ιδιότητες και ικανότητα δέσμευσης οξυγόνου καθώς και διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής τους στην τεχνολογία των ενεργών συσκευασιών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πρίτσα Αγαθή

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 19

Tίτλος: «Μηχανικές και δομικές ιδιότητες στη νανοκλίμακα ημιαγώγιμων υμενίων για οπτο- και μικροηλεκτρονικές εφαρμογές»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Ζουμάκης

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 20

Τίτλος: «Αλληλεπίδραση αντιφλεγμονωδών και αντιμικροβιακών φαρμάκων με χαλκό και νικέλιο: αντιοξειδωτική, αντιμικροβιακή, αντιφλεγμονώδης και αντιθρομβωτική δράση»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθανάσιος Παπαδόπουλος

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 21

Τίτλος: «Aπομόνωση και χαρακτηρισμός πολυσακχαριτών και ολιγοσακχαριτών από μπάμια (Αbelmoschus esculentus

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Ριτζούλης

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 22

Τίτλος: «Ανάπτυξη αναλυτικής μεθόδου προσδιορισμού της Τετραδοτοξίνης (tetrodotoxin-ttx)-εφαρμογη της μεθόδου στην ταυτοποίηση και προσδιορισμό της Τετραδοτοξίνης στον λαγοκέφαλο (puffer fish Lagocephalus sceleratus) της Μεσογείου»

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Παντελής Ρήγας

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 23

 Τίτλος: «Αριθμητικές και συμβολικές πολυωνυμικές μέθοδοι για την μαθηματική θεωρία συστημάτων» 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευστάθιος Αντωνίου

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 24

Τίτλος: «Σχεδιασμός, βελτιστοποίηση και έλεγχος ολοκληρωμένου συστήματος κελιού καυσίμου με εφαρμογή στα οχήματα (opt-vips)» 

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Σημίρα Παπαδοπούλου

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 25

Tίτλος: «Διερεύνηση των μηχανισμών καταστροφικής διατμητικής αστάθειας κατά την κατεργασία κράματος τιτανίου Ti-6Al-4V μέσω της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κορλός Απόστολος

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 26

Τίτλος: «Ανάπτυξη μεθόδων εξέτασης βλαβών αναλογικών και ψηφιακών (μικτών) κυκλωμάτων και υλοποίηση τους με ολοκληρωμένα κυκλώματα προγραμματιζόμενης λογικής (FPGAS

Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 27

Τίτλος: «Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα Ηλεκτρονικών Μονάδων Ελέγχου και Άλλων Ηλεκτρονικών Διατάξεων σε Σύγχρονα Οχήματα. Ανάπτυξη Υπολογιστικών Τεχνικών Ανάλυσης και Σχεδίασης – Πειραματική Μελέτη»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεόδωρος Κοσμάνης

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 28

Tίτλος: «Συγκριτική Μελέτη Λογισμικού Βιβλιοθηκών, Λογισμικού Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα και Βιομηχανικού Λογισμικού»

Επιστημονικός Υπεύθυνος :  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 29

Τίτλος: «Ανάπτυξη πρωτοκόλλων προσπέλασης για υβριδικά οπτικά-ασύρματα δίκτυα με παροχή ποιότητας υπηρεσιών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δημήτριος Κλεφτούρης

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 30

Τίτλος: «Τεχνολογίες Ανάλυσης Δεδομένων και Διαχείρισης Γνώσης στο σχεδιασμό τουριστικών προϊόντων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Σταλίδης

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 31

Τίτλος: «Αξιολόγηση, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμου μοντέλου επιλογής συστήματος υλοποίησης έργων στα πλαίσια της διαχείρισης μεγάλων συγκοινωνιακών έργων» 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτριος Κωνσταντινίδης

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 32

Τίτλος: «Ανάπτυξη μελετών περιπτώσεων και διαδικτυακών εφαρμογών για την προσομοίωση φυσικοχημικών φαινομένων και διεργασιών στην επεξεργασία τροφίμων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος :  Κουλούρης Αλέξανδρος

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 33

Τίτλος: «Βέλτιστος σχεδιασμός επικοινωνίας πλευρικής λεκάνης με κύρια ροή. Εφαρμογή σε μικρούς λιμένες και Fishponds»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:Γεώργιος Πεχλιβανίδης

δείτε περισσότερα...

Υποέργο 34

Τίτλος: «Εμπορικά σκευάσματα Spirulina: Αναγνωρισμένα οφέλη και κρυφοί κίνδυνοι»

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Ελισάβετ Βαρδάκα

δείτε περισσότερα...